สิ่งปลูกสร้างภายในวัด
หน้าพระอุโบสถ
   
พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่
   
พระประธานในพระอุโบสถ
พระประธานในศาลาหอฉัน
   
ภายในศาลาหอฉัน
ภายในศาลาหอฉัน
   
รูปเหมือนหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม
   
หลังศาลาหอฉัน
   
หลังศาลาหอฉัน
ศาลาหอฉันภัตตาหาร
   
กุฏิแม่ชีด้านหน้าวัด
ศาลาเอนกประสงค์
   
กุฏิกลางน้ำหลังกุฏิของหลวงปู่
   
กุฏิพระภิกษุสงฆ์-สามเณร
สถานที่ทำงานของวัด (Office)
โรงครัวกลาง