รวมภาพ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มพลังบุญอุดรธานี ประมาณ ๘๐๐ คน มาทำบุญตักบาตรพร้อมถวายผ้าป่าที่ศาลาสถิตธรรมวิสุทธิ์ (ศาลายักษ์)