พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาส
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) จ.อุดรธานี