Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๓   หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๗    
เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม
กิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดบ้านจิก
คณะโรงเรียนและวิทยาลัยถวายเทียนพรรษา
วัดไทยในประเทศออสเตรเลีย
รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
ในช่วงเย็นเวียนเทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน
กฐินวัดบ้านจิกปี ๒๕๕๓
วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พิธีการคารวะของภิกษุุุและแม่ชีที่วัดบ้านจิก
อาจารย์ผันเลื่อนสมณศักดิ์
รวมภาพการวางศิลาฤกษ์ศาลาสถิตธรรมวิสุทธิ์
พิธีกรรมคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ิ์ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗
๒ ก.ย.๕๘ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา
ภาพวันอาสาฬหะและถวายผ้าอาบน้ำฝน
ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆ
   
๑๙ ก.ค. ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์
๓ ต.ค.๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนำ
หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๔
กองพลทหารราบที่ ๓ ถวายเทียนพรรษา
ข้าราชการและประชาชนไปตักบาตรที่วัด
โครงการณ์ปองดองสมานฉันท์
รวมภาพการถวายกฐินปี ๒๕๕๘
ภาพการเตรียมงานก่อน ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗
วัดบ้านจิกถวายรถตู้นิสสัน
๒๕ ก.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพุทธมนต์    
   
๒๖ ก.ค. บิณฑบาตรอบอนุสรณ์สถาน   หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๙
หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๕
หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม
มาฆบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวาย
รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
  แด่พระครูทัศนปัญญาคุณวัดสามัคคีวนาราม
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
พุธที่ ๑๓ ส.ค. ไปคารวะครูบาอาจารย
วันวิสาขะปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
สามสถานที่ด้วยกัน
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
ครบ ๑๐๐ วันของหลวงพ่ออุดรที่วัดโพธิ
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม
๒๘ ส.ค.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายแด่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดบ้านจิก
หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม   ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ๕ วัด
ยงยนตรการบริจาครถจักรยานยนตร์ให้วัด
๘ ต.ค.๕๙ ไปคารวะ ๓ วัด
ผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาธรรมวิสุทธิ์
กฐินสามัคคีที่วัดบ้านจิกปี ๒๕๕๙
รวมภาพกฐินของวันที่ ๓-๕ พ.ย.๒๕๕๗
พระสุวัชชัย ธมฺมธโร รับพัดยศ
ฉลองอายุวัฒนมงคลพระราชวราลังการ
เจริญชัยมงคลคาถาแด่ ร.๑๐
ถวายผ้าป่าสร้างศาลาสถิตธรรมวิสุทธิ์    
ภาพถ่ายการปฏิสังขรณ์อุโบสถ    
           
  หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๖   หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๘    
ชาวเวียตนามถวายอนุสาวรีย์วีรชน
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๘    
กิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดบ้านจิก
วันสงกรานต์ที่วัดบ้านจิก    
๑๐ เม.ย.๕๖ ถวายผ้าป่าวัดบ้านจิก
โครงการตำรวจ สภอ.เมืองอุดรธานี    
๑๔ เม.ย.๒๕๕๖ สงกรานต์ที่วัด
ใจสะอาดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘    
๑๒ พ.ค.ถวายผ้าป่าวัดโนนสวรรค์
วันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๘ ที่วัดบ้านจิก    
รวมภาพบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๘ ปี
กิจกรรมของโรงเรียนพัฒนาปัญญา    
โครงการผู้ว่าพาทำบุญ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๘ ของ    
วิทยาลัยราชภัฏอุดรอบรมธรรมะปฏิบัติ   ร.ร.เทศบาล ๘, ร.ร.หมากแข้งและวิทยาลัย    
ภาพการทอดกฐินที่วัดบ้านจิกปี ๒๕๕๖   สารพัดช่าง    
คณะผ้าป่าสถานีวิทยุ ทอ.๐๑ มินบุรี
รวมภาพงานครบรอบ ๑๐ ปีวันมรณภาพ    
ความคืบหน้าของการปรับปรุงสระน้ำ   พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)    
  Update เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๖   ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘